De mens en zijn milieu: rampen dreigen

De mens en zijn milieu, – dat is op één
na het somberste onderwerp, dat zich
laat denken.

TEKST
Laurens ten Cate
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50