Enquete Friesland

Voortzetting van het huidige beleid
leidt niet tot voldoende werkgelegenheid;
het leidt wél tot een verdere achteruitgang
in de kwaliteit van het milieu.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50