Planologische rubriek

In het voorjaar 1978 maakte het
:ollege van burgemeester en wethouders
van IJlst bekend, dat zij het voornemen
hebben een jachthaventje voor 36 pleziervaartuigen
aan te leggen.

TEKST
Thom Dieles
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50