Ruimtelijke Ordening in Drente

Ruimtelijke Ordening speelt zich af
binnen – en ook de Wet op de Ruimtelijke
Ordening sluit aan bij – de bestuurlijke
organisatie die ons land kent.

TEKST
Jan van Dalen
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50