Planologische rubriek

Vorig jaar heeft de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
in de zogenaamde Voorrangsinventarisatie
Refatienotagebieden aan de elf
kolleges

TEKST
Thom Dieles
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50