Wandeling in Noord-Nederland

Het gehucht Smeerling, gelegen aan de
westzijde van de streek Westerwolde,
tussen Onstwedde en Vlagtwedde, behoort
geografisch en landschappelijk tot een zandopduiking
in het voormalige hoogveenmoeras
van Oost-Groningen.

TEKST
Jan Bosboom
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50