Landschapsonderhoud en het ISP

Het beheer van natuurreservaten, bijv.
regelmatig maaien van hooi- en rietlanden,
branden en afplaggen van heidevelden
wordt al een groot aantal jaren uitgevoerd
door de overheid

TEKST
Jan Bakker
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50