Militaire oefeningen in de Lauwersmeer: gevolgen voor watervogels

De inrichting van een militair oefenterrein
in het Lauwersmeergebied heeft behalve
in natuurbeschermingskringen ook bij de
plaatselijke bevolking vragen doen rijzen over
mogelijke geluidsoverlast.

TEKST
Cor Smit
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50