Kerkepaden in Dantumadeel

Kerkepaden zijn paden waarover kerkgangers
vroeger naar de kerk liepen.

TEKST
Janneke Speckmann
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50