Milieu en bevolking

In de twee voorgaande afleveringen
besteedden we aandacht aan de oppervlakte
en het grondgebruik, de inwoneraantallen,
geboorte, sterfte, migratie, en de leeftijdsopbouw
naar geslacht.

TEKST
Gijs Beets
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50