Schoolmeesterrapporten van 1828

In Groningen ontvingen de schoolmeesters
in de Ommelanden van de Stad Groningen
een lijst met een zestiental vragen omtrent
bijzonderheden, gewoontes, oudheden,
enz. in hun naaste omgeving.

TEKST
Johan van Klinken
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50