Aan alle abonnees van Noorderbreedte

Er zijn nogal wat abonnees van Noorderbreedte
die klachten hebben mbt. de
(leden)administratie en de inning van de
abonnementsgelden.

TEKST
Victor Ferrari
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50