Bedreigde houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

Het Zuidelijk Westerkwartier neemt kwa omvang
en struktuur van het landschap een bijzondere
plaats in in de provincie Groningen.

TEKST
Rogier van Dijk
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50