De beslissende slag om de Lauwersmeer

Een opmerkelijk gunstige ontwikkeling heeft
zich de afgelopen maanden voorgedaan rond het
verzet tegen de komst van een militair oefenterrein
in de Lauwersmeer.

TEKST
Siem Akkerman
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50