Intensivering in de landbouw, een economische fiktie?

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de intensivering
in de landbouw een grote vlucht genomen.
Een grote invloed hierop had het tot stand komen
van de Europese Gemeenschap.

TEKST
Fokke Fennema
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50