Naar aanleiding van de bijdrage van Hans Feenstra
over de ruilverkaveling Ruinen meent de
partikuliere natuurbescherming in Drente
hierover de volgende opmerkingen te moeten
maken.

TEKST
partikuliere natuurbescherming
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50