Argus: practische rapporten en bruikbare adviezen

Er waait een frisse wind door de wereld van de
milieukundige ingenieursburo’s. In Noorderbreedte-
2 heeft u kennis kunnen nemen van de
poging die het voormalige AAgrunol-laboratorium
doet zich op deze markt te werpen; in dit
nummer krijgt een andere konkurrent van de
Heidemij en dergelijke grote jongens het woord.

TEKST
Wim van der Pol
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50