Ruilverkaveling Zuidwolde afgestemd

Naar mijn mening is nog maar één maal eerder
een ruilverkaveling (rvk) in Drente afgestemd, in
Hooghalen. Daarin was de aanleg van de auto.-
snelweg Assen-Hoogeveen meegenomen en de
daarvoor benodigde hektares maakten een betrekkelijk
groot deel uit van de totale oppervlakte.

TEKST
Had van Nes
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50