Reestproblematiek

Reeds vele jaren is het ReestdaL, met als middelpunt
het Overijssels/Drentse grensriviertje de
Reest, onderwerp van gesprek tussen de natuurbeschermingsorganisaties
en de landbouworganisaties.

TEKST
Eric van der Bilt
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50