Ron Mes van ecoland; ‘Dat is ekologie!’

Zolang de mens bestaat, heeft hij invloed uitgeoefend
op het hem omringende landschap.
Eeuwenlang hebben we de natuur naar onze
hand weten te zetten.

TEKST
Johan van der Wal
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50