Vegetatie van de Stoenkherne

Voor de Friese IJsselmeerkust liggen een
aantal buitendijkse gronden, die de afgelopen
50 jaar sterk van karakter zijn veranderd.

TEKST
Meinte van der Velde
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50