Vliegerfoto: wad bij de punt van Reide

Om stelling 4 (Tijdens het bemonsteren van
een slikkig wad vindt een duidelijke verstoring
plaats, waarvan de invloed op de aanwezige
organismen moeilijk in te schatten is)
bij zijn proefschrift extra kracht bij te zetten
werd door de eerste auteur bovenstaande
foto gebruikt en als omslag op zijn proefschrift
afgedrukt.

TEKST
Franciscus Colijn
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50