De Goudplevier

Met ingang van dit nummer zal Henk van
den Brink een serie artikelen schrijven
over vogels die vrij kenmerkend zijn voor
bepaalde biotopen in Groningen, Friesland
en Drente.

TEKST
Henk van den Brink
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50