De pingjumer gouden halsband

Van oudsher is het Friese landschap bedekt
met vele dijken en dijkjes die behalve
voor het wegverkeer nauwelijks meer
een funktie vervullen.

TEKST
Johan van der Wal
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50