Mest: de maat is vol, de bodem ook

Mest is een afvalproduktvan de veehouderij en bevat
mineralen als stikstof-, fosfaat- en kaliverbindingen
die door planten als voedsel gebruikt kunnen
worden.

TEKST
Anno Durksz
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50