Samenhang tussen bodem en begroeiing

Moeizaam schoffelend in je volkstuintje ligt de gedachte
voor de hand dat plantengroei een lukraak
en willekeurig proces is.

TEKST
Eeuwe Dijk
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50