Veenmuseum ’t Oale kompas

In de loop van de zestiger jaren ontstond er bij een
aantal inwoners van Z.O.-Drente het plan de geschiedenis
van de Veenkoloniën voor het nageslacht
vast te leggen.

TEKST
Marja van Schie
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50