Wind-erosie, een onderschat milieuprobleem

Onder erosie verstaat men het proces van losmaken
en transport van grond onder invloed van natuurlijke
krachten zoals water, wind en zwaartekracht.

TEKST
Jan Boersema
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50