Gras is gras?

‘Gras is gras’, was het kommentaar van een ambtenaar
van een Noorddrentse gemeente over de
opschudding die ontstond rond de aanleg van een
voetbalveld in een natuurreservaat.

TEKST
Bert van der Hooien
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50