Het Groninger Landschap 50 jaar

Tot het midden van deze eeuw was Groningen in
landschappelijk en natuurwetenschappelijk opzicht
geen bedreigde provincie.

TEKST
Jan Abrahamse
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50