10 jaar Noorderbreedte

Zoals bekend bestaat Noorderbreedte tien jaar.
Dat houdt een reeks van aktiviteiten in die, nu halverwege
het jaar, als zeer geslaagd beschouwd mogen
worden.

TEKST
Jan Abrahamse
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50