Energiebesparing in Dantumadeel

De energieproblematiek blijft aktueel. We zijn nog
steeds bezig met een voortgaande bezinning op onze
energievoorziening:

TEKST
Nanda Gilden
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50