De industrie: zware drinkers

Ongeveer een kwart van het waterverbruik in het Noorden
komt voor rekening van de industrie. Het gaat daarbij om
enorme hoeveelheden per bedrijf. Soms is het niet nodig om
daarvoor drinkwater te gebruiken en soms pompen de bedrijven
zelf hun water omhoog.

TEKST
J. Zweegman

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50