De nasmaak van water

Het Nederlandse waterprobleem
is een door onszelf gemaakt
probleem en de manier
waarop wij ermee omgaan, is
zorgwekkend. Het onderwerp
is aktueel omdat de Noordelijke
provincies vergevorderde
plannen hebben om aanzienlijk
méér water uit het IJsselmeer
aan te voeren ter bestrijding
van de zomerse uitdroging.

TEKST
Wil Casparie
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50