Stortplaats VAM Wijster

In 1982 wordt het vuilstortterrein van de VAM te Wijster, in
het kader van de inventarisatie van stortplaatsen van
chemisch afval aangemeld als mogelijk verontreinigde stortplaats.

TEKST
Cobie Ensink
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50