Boerderijverplaatsing is vaak onnodig

Bijna bij elke ruilverkaveling treffen we voorstellen aan om
boerderijen te verplaatsen. Boerderijverplaatsing zou de
verkaveling vergemakkelijken omdat de overblijvende bedrijven
daardoor meer grond bij hun bedrijfsgebouwen toegewezen
zouden kunnen krijgen. De verplaatsers op hun beurt krijgen
een plek aangewezen die, qua bebouwing, nog betrekkelijk leeg is.

TEKST
Klaas Voetberg
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50