Geluidsoverlast rangeerterrein Onnen

In Noord-Nederland wordt veel geluidhinder
ondervonden van auto(snel)wegen, van
industrieterreinen en van de vliegbasis Leeuwarden.
De grootste overlast wordt echter veroorzaakt door
het rangeerterrein Onnen in de gemeente Haren.

TEKST
Henk Kuiper

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50