Kraaien en weidevogels in het Zuidelijk Westerkwartier

In het voorjaar van 1987
is er in het Zuidelijk
Westerkwartier (ZWK)
door een
samenwerkingsverband
van plaatselijke boeren,
jagers,
natuurbeschermers en de
Milieufederatie
Groningen een
veldonderzoek uitgevoerd
naar het roven van eieren
van weidevogels door
zwarte kraaien. Over de
aanleiding, de opzet en de
resultaten van dit
onderzoek gaat dit artikel.

TEKST
Ernst Oosterveld

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50