Welke ruimte laat afvalverbranding voor hergebruik?

In Nederland is de
afvalverwerking sinds
1979 wettelijk geregeld.
In het kader van de
afvalstoffenwetgeving
moeten de provinciale
overheden plannen
opstellen waarin de plaats
en de wijze van
afvalverwerking worden
geregeld.

TEKST
Paul Massetink

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50