Anders met afvalwater

Uit vuilstortplaatsen komt vervuild water vrij. Water dat te verontreinigd is om direkt
geloosd te kunnen worden op rivieren en kanalen. Zuivering is daarom noodzakelijk,
maar hoe? De VAM te Wijster zuivert sinds april 1987 het afvalwater dat
vrijkomt op haar bedrijfsterrein door middel van hyperfiltratie.

TEKST
Léon Dirrix
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50