Houtteelt in Groningen

De laatste jaren verschijnt er steeds meer bos in de provincie Groningen. Na Flevoland
groeit het areaal bos het snelst in Groningen, voornamelijk doordat in landinrichtingsprojekten
veel bos wordt aangeplant.

TEKST
Hans van Hilten
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50