Janum, een brokje geschiedenis

In het Friese dorpje Janum,
gelegen tussen Dokkum en
Leeuwarden, staat een
piepklein terpkerkje, ooit
waarschijnlijk een uithof
van het Friese Cisterciënster
klooster te Rinswmageest.

TEKST
Marja van Schie
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50