Johan van der Keuken: de helft van de foto moet ook een beeld opleveren

Door het ministerie van WVC is een subsidie verleend voor een fotografie-opdracht
aan johan van der Keuken voor de omslagen voor Noorderbreedte. De Raad voor de
Kunst heeft een positief advies uitgebracht.

TEKST
Jan Abrahamse
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50