Kwelderwal Berlikum-Dongjum

In de NW-hoek van Friesland liggen in het oude kwelderlandschap
van Barradeel een aantal ruggen, die duizenden jaren
geleden als hoog opgeslibde kwelders in de
toenmalige Waddenzee werden gevormd.

TEKST
Paul Paris
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50