Landbouwstruktuur Drente

Eind vorig jaar is door de Raad voor de Bedrijfsontwikkeling
in Drente de ‘Landbouwstruktuurnota 1987’
gepresenteerd. In deze nota schetst ‘de Drentse landbouw’
de ontwikkelingen van het recente verleden en de
verwachte ontwikkelingen voor de nabije toekomst.

TEKST
Reinder Hoekstra
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50