Landschapsbouw in Emmen

In het oostelijk deel van de provincies Groningen en
Drente zijn plannen in voorbereiding en uitvoering in
het kader van de herinrichting Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse Veenkoloniën. Dit artikel handelt over
de planvorming binnen het deelgebied Emmen.

TEKST
Harry Berg
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50