Dorpen in Groningen

De provincie Groningen kent een rijke variatie aan typen dorpen. Bovendien
hebben veel dorpen hun karakteristieke kenmerken goed weten te behouden.
Deze gaafheid van de aanwezige historische struktuur plus bebouwing kan
worden gezien als een positief gevolg van de relatief geringe na-oorlogse groei
van de meeste Groninger dorpen.

TEKST
Janke de Boer
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50