ENERGIE UIT DE NOORDELIJKE DIEPTE

Toen op 28 mei 1959 boorploegen aan de slag gingen op een terrein in de buurt van Slochteren, kon nog niemand bevroeden dat deze boring zowel Nederland als het betrokken bedrijf, de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) drastisch zou
veranderen.

TEKST
Frank Dunt
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50