MILIEUVOORLICHTING EN -EDUKATIE

Hierbij gaat het zowel om
het ‘grijze’ als om het
‘groene’ milieu, dus
natuur en landschap zijn
hierbij inbegrepen. Via
milieuvoorlichting wordt
informatie gegeven over
bepaalde onderwerpen of
denkbeelden. Het effekt
hiervan is vooral gericht
op de korte termijn. Via
milieu-edukatie wordt
beoogd meer
bewustwording te
ontwikkelen, wordt
geprobeerd denkprocessen
op gang te brengen om
zodoende blijvende
gedragsveranderingen
teweeg te brengen.

TEKST
bwhontwerpers

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50