OVERZICHT WETGEVING ONDERGROND

De belangstelling voor de wetgeving met betrekking tot de (diepe) ondergrond is niet nieuw. Al in 1810 ondertekende Napoleon een wet, die regels stelde met betrekking tot mijnen,
mijngroevenen steengroeven. Deze Mijnwet 1810′), die in het
Frans is gesteld, is nog steeds van toepassing. Het is de enige wet, die specifiek is geschreven voor de diepe ondergrond met de daarin voorkomende delfstoffen. Hoewel deze wet van oude datum is, kan niet worden gezegd dat de mijnwetgeving in zijn
totaliteit verouderd en achterhaald is

TEKST
T. Witberg
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50